sCAN projekt – identificiranje, analiza, prijavljivanje i suzbijanje govora mržnje u online svijetu

Projekt sCAN (kratica za: Platforme, eksperti i alati: specijalizirana mreža cyber-aktivista) koordinira francuska organizacija LICRA (Međunarodna liga protiv rasizma i antisemitizma). Cilj ovog zajedničkog dvogodišnjeg (2018.-2020.) projekta je prikupljanje i jačanje ekspertize, alata, metodologije i znanja o cyber-mržnji (ili mržnji namreži) te stvaranje međunarodnih sveobuhvatnih praksi za identificiranje, analizu, prijavljivanje i suzbijanje govora mržnje u online svijetu. sCAN se nastavlja na rezultate i praksu dosadašnjih uspješnih europskih projekata poput: “Istraži, prijavi, ukloni: borba s fenomenom cyber-mržnje” (engl. “Research, Report, Remove project: Countering Cyber-Hate phenomena”) i “Suočavanje s činjenicama” (engl. “Facing Facts”) te teži nastaviti, nadograditi i pojačati započete aktivnosti civilnog društva u području borbe s govorom mržnje na mreži.

Kroz suradnju na europskoj razini, projektni partneri rade na odabiru i razradi relevantnih automatiziranih alata za pronalazak štetnog i mrzilačkog sadržaja dostupnog na mreži. Drugi ključni aspekt projekta je jačanje aktivnosti praćenja sadržaja na društvenim mrežama kroz provedbu tzv. „krugova praćenja“ temeljem Kodeksa o postupanju u slučajevima govora mržnje na internetu kojega je propisala Europska komisija. Projektni konzorcij je također udružio znanja za bolje identificiranje i razumijevanje trendova cyber-mržnje na nad-nacionalnoj razini. Nadalje, cilj projekta je i razvoj kapaciteta cyber-aktivista, moderatora i tutora kroz e-tečajeve na platformi Facing Facts.

Na projektu sCAN, uz Kuću ljudskih prava Zagreb, radi devet organizacija iz Europske unije:

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit iz Austrije,

CEJI – A Jewish contribution to an inclusive Europe iz Belgije,

Romea iz Češke,

Respect Zone iz Francuske,

jugendschutz.net iz Njemačke,

CESIE iz Italije,

Latvian Centre for Human Rights iz Latvije i

Projekt Spletno oko s Univerziteta u Ljubljani iz Slovenije.

Internet je neodvojiv dio svakodnevne komunikacije diljem svijeta i najčešće ga koristimo u miroljubive svrhe – kako bi bili povezani s prijateljima ili slobodno izražavali mišljenje o raznim temama putem društvenih mreža. Međutim, dio korisnika interneta putem dostupnih komunikacijskih kanala i platformi širi mržnju i potiče na nasilje protiv određenih grupa i/ili pojedinaca. Međunarodni karakter interneta i njegova globalna međupovezanost traži nad-nacionalni pristup u borbi protiv govora mržnje. S ciljem da se učinkovito suzbija cyber-mržnju, potreban je multidimenzionalni pristup. Iz tog razloga, projekt sCAN je osmišljen da djeluje u tri područja:

  1. prikupljanje alata i dostupnih resursa u državama iz kojih dolaze projektni partneri,
  2. provođenje istraživanja i praćenja kako bi dubinski razumjeli ovaj fenomen i kako bi ukazali na trendove i
  3. osmišljavanje, razvoj i provedba obrazovnih tečajeva kojima se grade kapaciteti civilnog društva i aktivista za borbu protiv govora mržnje.

Na poveznici je izvještaj o radu projektnog konzorcija koji pokriva prvu godinu provedbe (svibanj 2018 – lipanj 2019) na engleskom jeziku. Izvještaj o radu dostupan je i na njemačkom i francuskom jeziku.

Projekt sCAN financira Opća uprava za pravosuđe i potrošače Europske komisije kroz program o pravima, jednakosti i građanstvu (Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme).